Członkowie

Zarząd TEP w składzie:

 • Prezes TEP: Prof. Dr hab. Ewa Wilczek –Rużyczka
 • I Vice Prezes: Dr Piotr Słowik
 • II Vice Prezes: Dr Krzysztof Krupka
 • Sekretarz: Mgr Magdalena Iwasiewicz
 • Skarbnik i Członek Zarządu: Mgr Katarzyna Owsiany
 • Członek Zarządu: Prof. Dr hab. Dorota Jasiecka
 • Członek Zarządu: Prof. Dr hab. Maria Kielar Turską
 • Członek Zarządu: Prof. Dr hab. Marek Motyka

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Dr Piotr Passowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Dr Maria Katarzyna Grzegorzewska
 • Dr Celestyna Grzywia