Komunikat, XXI Sympozjum TEP, 17-18.09.2022


For english, scroll down.


Kraków, 29 lipca 2022r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 21 Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej przesyłamy Państwu trzeci komunikat dotyczący Sympozjum pt.:

Zdrowie psychiczne – teoria, badania naukowe i praktyka

informuję, że wszystkie zgłoszone referaty wraz ze streszczeniami zostały zaakceptowane.

Termin Sympozjum: 17-18 września 2022 roku.

Miejsce obrad: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 (bezpośredni dojazd z Dworca Głównego tramwajem nr 50 z przystanku Dworzec Główny Tunel 1t )

 • Rozpoczęcie, Sesje plenarne oraz Zakończenie Sympozjum – Budynek B: sala wykładowa 008, parter.
 • Sesje tematyczne – Budynek B: sale 008 i 020, parter.
 • Warsztaty – Budynek C: sale 207, 217 i 218, drugie piętro.

Będzie mi bardzo miło powitać Państwa w Krakowie i jestem przekonana, że atmosfera naszego miasta sprzyjać będzie nie tylko obradom, ale także pozwoli Państwu spędzić miło czas.

Z pozdrowieniami

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Ewa Wilczek-Rużyczka

………………………………………………………………..

21 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej

Kraków, 17-18 września 2022 roku

ZDROWIE PSYCHICZNE – TEORIA, BADANIA NAUKOWE I PRAKTYKA”

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1


KOMUNIKAT WRAZ Z PROGRAMEM DO ŚCIĄGNIĘCIA W PDFMENTAL HEALTH – THEORY, RESEARCH AND PRACTICE”

Krakow, July 29, 2022

Ladies and Gentlemen,

Dear Colleagues

On behalf of the Organizing Committee of the 21st European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education, we are sending you the third message about the Symposium entitled:

MENTAL HEALTH – THEORY, RESEARCH AND PRACTICE”

I would like to inform you that all submitted papers with abstracts have been accepted.

Symposium date: September 17-18, 2022.

Place of the meeting: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University in Krakow

Krakow, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 (direct access from the Main Railway Station by tram no.50 from the Dworzec Główny Tunel 1t tram stop)

 • Commencement, Plenary Sessions and End of the Symposium – Building B: lecture room 008, ground floor.
 • Thematic sessions – Building B: rooms 008 and 020, ground floor.
 • Workshops – Building C: rooms 207, 217 and 218, second floor.

I will be very pleased to welcome you to Krakow and I am convinced that the atmosphere of our city will not only support the deliberations, but will also allow you to spend a nice time.

Greeting
Chairwoman of the Organizing Committee
Prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka


AGENDA AND MESSAGE TO DOWNLOAD IN PDF


XXI Sympozjum TEP, 17-18.09.2022


Kraków, 14 kwietnia 2022r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy


W imieniu Komitetu Organizacyjnego 21 Europejskiego Sympozjum Somatoterapii
i Edukacji Psychosomatycznej
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnym
Sympozjum, które odl>ędzie się w Krakowie w dniach 17-18 września 2022 roku.

Sympozjum skierowane jest do osób pracujących w zawodach pomocowych. Zapraszamy zatem psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy, pielęgniarki na dwudniowe spotkanie naukowe pt.:

„Zdrowie psychiczne – teoria, badania naukowe i praktyka”

Przewidujemy wykłady plenarne, referaty tematyczne, sesje posterowe oraz warsztaty. Obrady będą dotyczyły następujących obszarów:

 1. Zdrowie psychiczne wobec zagrożeń globalnych
 2. Trauma i zaburzenia posttraumatyczne
 3. Odporność psychiczna a zasoby osobiste
 4. Zaburzenia psychosomatyczne
 5. Psychoprofilaktyka oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży
 6. Formy pomocy osobom zagrożonym stresem

Organizatorzy
Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej i Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk
Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
przy współudziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie oraz Polskiego
Stowarzyszenia Balintowskiego

Miejsce obrad
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

Na zgłoszenia tematów referatów oczekujemy do 30 czerwca 2022; tytuł referatu wraz
ze streszczeniem prosimy przesłać na adres: sympozjum.tep(g)gmail.com

Zgłoszenie uczestnictwa oraz opłatę rejestracyjną w kwocie 300 zł należy nadesłać do 15 sierpnia 2022r.


Rachunek do wpłaty: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Nr konta Pekao S.A.: 91 1240 4432 1111 0010 8268 5497

W tytule przelewu należy wpisać: Sympozjum 2022 oraz Imię i Nazwisko.

Z pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

Program mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie, obniżanie poziomu stresu oraz dostarczenie wsparcia dla pracowników opieki medycznej. mgr Michał Kupczyk

Osoby wykonujące zawody związane z opieką medyczną mogą być bardzo narażone na negatywny wpływ działania stresu. Stres jakiego doznają może być skutkiem odpowiedzialności jaką pracownicy sektora medycznego muszą wziąć za wykonywaną pracę.

Codziennie walczą o ludzkie życie, często ich relacje z pacjentami są mocno nacechowane silnymi emocjami do tego dochodzi presja czasu oraz stawiane przed nimi wysokie oczekiwania ze strony społeczeństwa. Bycie świadkiem śmierci, obserwacja bólu i cierpienia, długa ekspozycja na dynamiczne, niespodziewane sytuacje oraz wymagania, że zawsze muszą być w pełnej gotowości mogą powodować ogromny dyskomfort psychiczny, stres jak również prowadzić powstawania traum.

Czytaj dalej „Program mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie, obniżanie poziomu stresu oraz dostarczenie wsparcia dla pracowników opieki medycznej. mgr Michał Kupczyk”

Podsumowanie jubileuszowego XX Sympozjum TEP

12 i 13 października 2019 roku w Krakowie odbyło się jubileuszowe, 20. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, którego tytuł brzmiał: „Człowiek w sytuacji zagrożenia zdrowia z perspektywy psychosomatyki i somatoterapii”.

Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej wraz z Komisją Psychologii Oddziału PAN w Krakowie, przy współudziale Katedry Psychologii Zdrowia Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego, Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. W tym roku mieliśmy przyjemność gościć uczestników w salach konferencyjnych Hotelu Niebieskiego, malowniczo zlokalizowanego na krakowskim Salwatorze. Z tarasów hotelu można było podziwiać panoramę Wisły i Wawelu, czemu sprzyjała październikowa aura – było niezwykle ciepło i słonecznie.

Czytaj dalej „Podsumowanie jubileuszowego XX Sympozjum TEP”

XX Sympozjum TEP, 12-13.10.2019

20. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej

 


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Komitet Organizacyjny 20. Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej zaprasza do udziału w jubileuszowym Sympozjum, które odbędzie się w Krakowie 12 i 13 października 2019 roku.

W tym roku planujemy dwudniowe spotkanie naukowe pt.:

„Człowiek w sytuacji zagrożenia zdrowia z perspektywy psychosomatyki i somatoterapii”

Obrady będą dotyczyły następujących obszarów:

 • Zdrowie we współczesności
 • Stres a zasoby osobiste
 • Doświadczenie ciała z perspektywy somatoterapeutycznej
 • Edukacja psychosomatyczna
 • Psychoedukacja zdrowotna

Przewidujemy wykłady plenarne, referaty tematyczne, sesje posterowe oraz warsztaty.

Program Sympozjum zostanie przesłany do 30 września 2019r.

Zgłoszenia tematów referatów oczekujemy do 31 sierpnia 2019r.
Tytuł referatu wraz ze streszczeniem prosimy przesłać na adres: sympozjum.tep@gmail.com

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego, jak i biernego należy dokonać za pośrednictwem strony:
https://xx-sympozjum-tep.konfeo.com do 31 sierpnia 2019r.

 

Komunikat do druku: Komunikat Sympozjum TEP 2019

Syndrom wypalenia zawodowego

syndrom_wypalenia_zawodowego

Problematyka wypalenia zawodowego jest podejmowana w literaturze psychologicznej od lat 70. XX wieku. Określenie „wypalenie się” (burnout) metaforycznie zwraca uwagę na wyczerpanie sił, którego człowiek doświadcza wskutek silnie stresujących warunków pracy, i zostało wprowadzone do języka nauki, równolegle i niezależnie od siebie, przez psychiatrę Herberta Freudenbergera i psycholog społeczną Christinę Maslach.

Istnieje wiele definicji wypalenia zawodowego. Na przykład, Christina Maslach ze współpracownikami definiują wypalenie zawodowe jako zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób, i dostrzegają, że wypalenie zawodowe jest zarówno problemem zawodowym, jak i klinicznym. Ponadto Maslach we wcześniejszej publikacji za przyczynę wypalenia zawodowego uznaje „pracę z ludźmi”, a wypalenie to ujmuje jako „utratę troski o człowieka”, która prowadzi do pewnego rodzaju dehumanizacji człowieka, gdzie traktuje się go jak przedmiot.

Czytaj dalej „Syndrom wypalenia zawodowego”

Zaproszenie na XIX. Sympozjum TEP

19. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej

UWAGA!

Zakończyliśmy zapisy dla uczestników XIX. sympozjum.
Zapraszamy w przyszłym, 2019 roku.


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego 19. Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w sympozjum, które odbędzie się w Krakowie 19. października 2018 roku.

Celem spotkania jest kontynuacja wieloletniej tradycji Europejskich Sympozjów Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej w Krakowie, których inicjatorką była Pani dr hab. n. med. Marzanna Magdoń.

W tym roku, nowy zarząd Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej ma zaprasza lekarzy, psychologów i terapeutów na jednodniowe spotkanie naukowe pt.:

„Stres i zaburzenia postresowe z perspektywy psychosomatyki i somatoterapii.”

 

Szczegóły organizacyjne w zakładce: XIX. SYMPOZJUM 19.10.2018

Szczegółowy program do ściągnięcia w pliku
–  Program_szczegolowy_sympozjum_TEP

Nowy Zarząd Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej (TEP)

Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej

Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej

Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej jest stowarzyszeniem prowadzącym od wielu lat działalność naukową i edukacyjną. Ma wiele osiągnięć, a zwłaszcza w zakresie polskiej psychosomatyki, edukacji psychosomatycznej i promocji zdrowia. TEP zorganizowało 18 dużych Sympozjów naukowych w większości o charakterze międzynarodowym, organizowało wiele wykładów i dyskusji naukowych oraz wiele warsztatów praktycznych, często zupełnie nowatorskich w polskich warunkach.
Czytaj dalej „Nowy Zarząd Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej (TEP)”