Komunikat, XXI Sympozjum TEP, 17-18.09.2022


For english, scroll down.


Kraków, 29 lipca 2022r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 21 Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej przesyłamy Państwu trzeci komunikat dotyczący Sympozjum pt.:

Zdrowie psychiczne – teoria, badania naukowe i praktyka

informuję, że wszystkie zgłoszone referaty wraz ze streszczeniami zostały zaakceptowane.

Termin Sympozjum: 17-18 września 2022 roku.

Miejsce obrad: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 (bezpośredni dojazd z Dworca Głównego tramwajem nr 50 z przystanku Dworzec Główny Tunel 1t )

  • Rozpoczęcie, Sesje plenarne oraz Zakończenie Sympozjum – Budynek B: sala wykładowa 008, parter.
  • Sesje tematyczne – Budynek B: sale 008 i 020, parter.
  • Warsztaty – Budynek C: sale 207, 217 i 218, drugie piętro.

Będzie mi bardzo miło powitać Państwa w Krakowie i jestem przekonana, że atmosfera naszego miasta sprzyjać będzie nie tylko obradom, ale także pozwoli Państwu spędzić miło czas.

Z pozdrowieniami

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Ewa Wilczek-Rużyczka

………………………………………………………………..

21 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej

Kraków, 17-18 września 2022 roku

ZDROWIE PSYCHICZNE – TEORIA, BADANIA NAUKOWE I PRAKTYKA”

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1


KOMUNIKAT WRAZ Z PROGRAMEM DO ŚCIĄGNIĘCIA W PDFMENTAL HEALTH – THEORY, RESEARCH AND PRACTICE”

Krakow, July 29, 2022

Ladies and Gentlemen,

Dear Colleagues

On behalf of the Organizing Committee of the 21st European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education, we are sending you the third message about the Symposium entitled:

MENTAL HEALTH – THEORY, RESEARCH AND PRACTICE”

I would like to inform you that all submitted papers with abstracts have been accepted.

Symposium date: September 17-18, 2022.

Place of the meeting: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University in Krakow

Krakow, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 (direct access from the Main Railway Station by tram no.50 from the Dworzec Główny Tunel 1t tram stop)

  • Commencement, Plenary Sessions and End of the Symposium – Building B: lecture room 008, ground floor.
  • Thematic sessions – Building B: rooms 008 and 020, ground floor.
  • Workshops – Building C: rooms 207, 217 and 218, second floor.

I will be very pleased to welcome you to Krakow and I am convinced that the atmosphere of our city will not only support the deliberations, but will also allow you to spend a nice time.

Greeting
Chairwoman of the Organizing Committee
Prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka


AGENDA AND MESSAGE TO DOWNLOAD IN PDF