O towarzystwie

Nasze Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej istnieje od 2003 roku.

Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi działalność naukową i edukacyjną na których to polach ma wiele sukcesów m.in. w kwestiach związanych z polską psychosomatyką, edukacją psychosomatyczną i promocją zdrowia.

TEP zorganizowało do tej pory 18 dużych sympozjów naukowych w większości o charakterze międzynarodowym, organizowało wiele wykładów i dyskusji naukowych oraz wiele warsztatów praktycznych, często zupełnie nowatorskich w polskich warunkach.

Rok rocznie organizujemy również ogólnopolskie sympozja naukowe, na których omawiane są wyniki badań naukowych i rozwiązania praktyczne w obszarze psychosomatyki. W 2017 roku odbyła się już XXVIII cykliczna konferencja.