22 Europejskie Sympozjum
Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej

Niepołomice, 22-23 czerwca 2024 roku

                   Kraków, 15 stycznia 2024r

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 22 Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej przesyłamy Państwu drugi komunikat dotyczący Sympozjum pt.:

„Profilaktyka, terapia wypalenia zawodowego
w kontekście psychosomatyki”


Termin Sympozjum:
22-23 czerwca 2024 roku.

Organizatorzy:
Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej i Katedra Psychologii Zdrowia Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

Tematy obrad (sesje plenarne, tematyczne, posterowe, warsztaty):

⦁ Psychosomatyka
⦁ Profilaktyka i terapia wypalenia zawodowego
⦁ Grupowy Trening Balintowski jako metoda zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Miejsce obrad:
Zamek Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2

Termin zgłoszenia wystąpień posterowych:

Zapraszamy do zgłaszania propozycji plakatów posterowych w powyższych tematach w terminie do 30 kwietnia 2024r. Tytuł plakatu wraz ze streszczeniem prosimy przesłać na adres: sympozjum.tep@gmail.com Tekst streszczenia powinien mieć nie więcej niż 250 słów i zawierać: tytuł, krótkie wprowadzenie, cel pracy, metodykę badań, wyniki i wnioski. Prosimy także o podanie podstawowych informacji o autorach (imię i nazwisko, tytuł naukowy/ zawodowy, afiliacja, adres mailowy).

Zgłoszenie uczestnictwa: należy dokonać do 30 kwietnia 2024r
za pośrednictwem Strony https://sympozjum2024.konfeo.com

Opłata rejestracyjna:

 • 600 zł (płatne do 31 marca 2024)
 • 700 zł (płatne do 31 maja 2024)
 • 50 zł zniżki dla członków TEP z opłaconą składką
 • 50 zł zniżki dla Liderów Grup Balinta

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w dwóch dniach Sympozjum, posiłki (dwa obiady i przerwy kawowe), materiały konferencyjne, w tym certyfikaty udziału. Istnieje możliwość otrzymania faktury. W ramach konferencji wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania Zamku Królewskiego z przewodnikiem. Dla osób chętnych planujemy organizację spotkania towarzyskiego w sobotni wieczór 22.06.24 w zamkowej restauracji (koszt własny uczestnika, informacje w kolejnym komunikacie).

Rachunek do wpłaty: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Nr konta Pekao S.A.: 91 1240 4432 1111 0010 8268 5497
W tytule przelewu należy wpisać: Sympozjum 2024 + Imię i Nazwisko.

Informacje dotyczące programu Sympozjum oraz pozostałych spraw organizacyjnych, w tym warsztatów oraz możliwości noclegu w hotelu zamkowym prześlemy Państwu w trzecim komunikacie pod koniec lutego b.r.

Spodziewamy się, że nasze Sympozjum będzie okazją do dyskusji i wymiany poglądów między praktykami i teoretykami w zakresie psychosomatyki, wypalenia zawodowego i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Wierzymy, że czerwcowe spotkanie w Niepołomicach stanie się impulsem do integracji i współpracy profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką, terapią i wsparciem problemów psychologicznych oraz medycznych zarówno pacjentów jak i specjalistów. Ponadto, wyrażamy nadzieję, że owocne obrady przyczynią się do kolejnego wydania monografii, wzorem ostatniego Sympozjum.

             Z pozdrowieniami                                      

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. KAAFA dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

fot. Zamek Królewski w Niepołomicach