XXI Sympozjum TEP, 17-18.09.2022


Kraków, 14 kwietnia 2022r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy


W imieniu Komitetu Organizacyjnego 21 Europejskiego Sympozjum Somatoterapii
i Edukacji Psychosomatycznej
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnym
Sympozjum, które odl>ędzie się w Krakowie w dniach 17-18 września 2022 roku.

Sympozjum skierowane jest do osób pracujących w zawodach pomocowych. Zapraszamy zatem psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy, pielęgniarki na dwudniowe spotkanie naukowe pt.:

„Zdrowie psychiczne – teoria, badania naukowe i praktyka”

Przewidujemy wykłady plenarne, referaty tematyczne, sesje posterowe oraz warsztaty. Obrady będą dotyczyły następujących obszarów:

  1. Zdrowie psychiczne wobec zagrożeń globalnych
  2. Trauma i zaburzenia posttraumatyczne
  3. Odporność psychiczna a zasoby osobiste
  4. Zaburzenia psychosomatyczne
  5. Psychoprofilaktyka oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży
  6. Formy pomocy osobom zagrożonym stresem

Organizatorzy
Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej i Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk
Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
przy współudziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie oraz Polskiego
Stowarzyszenia Balintowskiego

Miejsce obrad
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

Na zgłoszenia tematów referatów oczekujemy do 30 czerwca 2022; tytuł referatu wraz
ze streszczeniem prosimy przesłać na adres: sympozjum.tep(g)gmail.com

Zgłoszenie uczestnictwa oraz opłatę rejestracyjną w kwocie 300 zł należy nadesłać do 15 sierpnia 2022r.


Rachunek do wpłaty: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Nr konta Pekao S.A.: 91 1240 4432 1111 0010 8268 5497

W tytule przelewu należy wpisać: Sympozjum 2022 oraz Imię i Nazwisko.

Z pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka