Premiera monografii pod redakcją Ewy Wilczek-Rużyczki

22.12.2020 miała miejsce premiera opracowania, w którym przybliżono czytelnikom zagadnienia związane z problematyką holistycznego podejścia do zdrowia człowieka.

Książka jest dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spis treści:

Wprowadzenie

 1. Jan Łazowski: W poszukiwaniu biopsychologicznych podstaw natury ludzkiej: kategoryzacja instynktów
 2. Bohdan Wasilewski: Podejście psychosomatyczne a ewolucja medycyny w XXI wieku
 3. Karol Mausch: Duchowość a zdrowie. Modele i koncepcje zdrowia – ujęcie interdyscyplinarne
 4. Ewa Ryś: Kompetencje duchowe a zdrowie w paradygmacie logoteorii
 5. Ewa Wilczek-Rużyczka, Krystyna Nosal: Poziom empatii a aktywność komunikowania u pielęgniarek
 6. Ewa Wilczek-Rużyczka: Problematyka wypalenia zawodowego w kontekście zapobiegania
 7. Agata Misera, Igor Łoniewski: Mikrobiota a stres
 8. Katarzyna Owsiany: Intymność i satysfakcja seksualna w późnej dorosłości
 9. Agnieszka Łuciuk-Wojczuk: Muzykoterapeutyczne aspekty pracy z ciałem na podstawie modelu Muzyka Ciało Duch
 10. Celestyna Grzywniak: Wykorzystanie ćwiczeń ruchowych w profilaktyce i leczeniu chorób u dzieci oraz u dorosłych
 11. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek: Zmienność stężenia pyłu zawieszonego PM10 w zależności od warunków meteorologicznych na przykładzie Krakowa

Zakończenie

Monografia skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych psychologią zdrowia i psychosomatyką, a szczególnie do studentów takich kierunków, jak psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, rehabilitacja, fizjoterapia, pedagogika i socjologia.