| XIX. SYMPOZJUM 19.10.2018

UWAGA!

Zakończyliśmy zapisy dla uczestników XIX. sympozjum.
Zapraszamy w przyszłym, 2019 roku.


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego 19. Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w sympozjum, które odbędzie się w Krakowie 19. października 2018 roku.

Celem spotkania jest kontynuacja wieloletniej tradycji Europejskich Sympozjów Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej w Krakowie, których inicjatorką była Pani dr hab. n. med. Marzanna Magdoń.

W tym roku, nowy zarząd Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej ma zaprasza lekarzy, psychologów i terapeutów na jednodniowe spotkanie naukowe pt.:

„Stres i zaburzenia postresowe z perspektywy psychosomatyki i somatoterapii.”


Obrady będą dotyczyły następujących obszarów:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń psychosomatycznych
 • Psychosomatyka w medycynie
 • Formy pomocy osobom zagrożonym stresem
 • Style i strategie radzenia sobie ze stresem
 • Trauma i kryzys psychologiczny

Przewidujemy wykłady plenarne, referaty tematyczne, sesje posterowe oraz warsztaty.

 

Program XIX. Sympozjum

Szczegółowy program do ściągnięcia w pliku PDF
– Program_szczegolowy_sympozjum_TEP

 

Miejsce obrad

Oddział PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28.

Otwarcie o g. 9.00

 

Opłata rejestracyjna

Zgłoszenie uczestnictwa należy nadesłać do 31. sierpnia 2018r.

Opłata wynosi 100zł i prosimy ją wpłacać na konto:

Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków

w tytule wpisując: XIX. Sympozjum TEP

Pekao SA 91 1240 4432 1111 0010 8268 5497 

 

Warsztaty

Sesjom plenarnym towarzyszyć będą następujące warsztaty:

 • Grupy Balinta
 • Muzykoterapia
 • Neuropsychosomatyka
 • Relaksacja

Koszt udziału w warsztatach zawiera się w cenie Sympozjum.
Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z nowatorską techniką.

 

Czynny udział

Kartę zgłoszenia czynnego udziału w Sympozjum wraz z tytułem i streszczeniem referatu należy przesłać do 10 lipca 2018 r. na adres: sympozjum.tep@gmail.com

Karta zgłoszenia do pobrania:
Karta zgłoszenia czynnego udziału w 19. Sympozjum TEP w formacie DOC
Karta zgłoszenia czynnego udziału w 19. Sympozjum TEP w formacie PDF

 

Streszczenie

Tekst streszczenia referatu powinien mieć nie więcej niż 250 słów i zawierać:

 • tytuł,
 • krótkie wprowadzenie,
 • cel pracy,
 • metodykę badań,
 • wyniki i wnioski.

 

Czas wystąpienia

Czas trwania wystąpienia przewidziany dla czynnych uczestników to:
15. minut

 


 

Spodziewamy się, że nasze Sympozjum będzie okazją do dyskusji u wymiany poglądów pomiędzy praktykami i teoretykami różnych metod terapii. Wyrażamy nadzieję, że październikowe spotkanie w Krakowie stanie się impulsem do integracji i współpracy profesjonalistów zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczno-medyczną.

Serdecznie zapraszamy do udziału w październikowym Sypozjum, które nie tylko będzie wydarzeniem naukowym, ale także ważnym spotkaniem towarzyskim w pięknej scenerii starego Krakowa.

Z pozdrowieniami,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. zw. dr hab. Maria Kielar-Turska

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

Sekretarz Komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Owsiany

 


Oficjalne pismo – Komunikat 1 – do druku

Oficjalne pismo – Komunikat 2 – do druku